مکان فعلی :
اخبار :

قابل توجه اتباع افغانستانی دارای برگ تردد معتبر (90 روزه)
۱۳۹۵/۰۶/۱۶

قابل توجه اتباع افغانستانی دارای برگ تردد معتبر (۹۰ روزه)

 اتباع افغانستانی دارای برگ تردد معتبر (اعم از انتقالی ، ازدواجی ، نوزادین ، طلاق و فوتی ) مهلت دارند تا پایان مهر ماه نسبت به اخذ کارت های آمایش 11 خود به دفاتر کفالت ، اقامت و اشتغال مربوطه مراجعه نمایند.
بدیهی است در صورت عدم مراجعه و  دریافت کارت تا تاریخ یاد شده مسئولیت آن متوجه خود پناهنده خواهد بود و به عنوان غیر مجاز با آنها رفتار خواهد شد.


منبع : اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی
بازدید : ۱۲۵۶


مطالب مرتبط با این موضوع :