مکان فعلی :
اخبار :

بررسی وضعیت ایجاد فضاهای آموزشی
۱۳۹۵/۰۵/۰۴

بررسی وضعیت ایجاد فضاهای آموزشی

بررسی وضعیت ایجاد فضاهای آموزشی

روز دوشنبه چهارم مرداد شمس الدینی مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری با نمایندگان اداره کل آموزش و پرورش استان و کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان دفتر کرمان دیدار و در رابطه با نیاز سنجی و ساخت مدارس ویژه پناهندگان تبادل نظر کردند.


منبع : اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی
بازدید : ۵۴۰


مطالب مرتبط با این موضوع :