مکان فعلی :
اخبار :

ثبت نام  دانش آموزان لازم التعلیم فاقد مدرک اقامتی معتبر
۱۳۹۵/۰۵/۰۴

ثبت نام دانش آموزان لازم التعلیم فاقد مدرک اقامتی معتبر

ثبت نام دانش آموزان لازم التعلیم فاقد مدرک اقامتی معتبر

درراستای اجرای منویات مقام معظم رهبری مبنی بر تحصیل کلیه کودکان افغانستانی وبا توجه به مصوبه وزارت کشور ،والدین اتباع افغانستانی فاقد مدرک اقامتی معتبر بایستی از روز دوشنبه مورخ 95/05/04 از ساعت  14 الی 18 جهت شرکت در فراخوان ثبت نام فرزندان لازم التعلیم به نزدیکترین دفتر کفالت ، اقامت و اشتغال اتباع خارجی مراجعه نمایند.


منبع : اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی
بازدید : ۱۳۳۴


مطالب مرتبط با این موضوع :