مکان فعلی :
اخبار :

۱۳۹۰/۰۳/۰۹

سفرهای ریاست جمهوری

ابتکار ریاست محترم جمهوری در انجام سفرهای استانی و بوجود آمدن امکان ارتباط بدون واسطه با مردم و واقعیت های موجود در مناطق مختلف کشور ، نشانه کارآمدی و مردمی بودن دولت می باشد، که نتیجه آن بهبود شرایط تصمیم گیری و تدوین برنامه های صحیح تر در راستای توسعه مناطق خواهد بود . با توجه به اهداف توسعه اسلامی – ایرانی که مبنی بر دستورات و تعالیم دینی و ارزشی ما مسلمانان می باشد ، دولت عدالت محور و مهرورز با اتکا به پایه مردمی بودن خود علاوه بر ایجاد تحول بنیادین در ساختارهای زیر بنایی و توسعه همه جانبه استان کرمان موجب ایجاد شور و شعف و امیدواری در بین اقشارمختلف مردم و از جمله محرومین گردیده است . ایجاد ستاد توسعه جنوب استان کرمان و اختصاص اعتبارات ویژه به این امر از جمله رویکردهای اساسی محرومیت زدایی و توجه ویژه به مناطق محروم می باشد که در دستور کار این دولت قرار گرفته است. ماحصل آنچه که در سفرهای استانی ریاست محترم جمهوری به استان کرمان ایجاد شده است ، علاوه بر مصوباتی که طی این گزارش بدان پرداخته شده است ، ایجاد دلگرمی و وحدت مردم در امر مشارکت برای توسعه استان می باشد که موجبات ارتقاء سطح سرمایه اجتماعی را فراهم نموده است ، امید است در بستر این امکان بوجود آمده و با یاری و همراهی کلیه مسئولین استان و همچنین بخش خصوصی بتوانیم زمینه رشد و شکوفائی هر چه بیشتر استان و خدمت بی منت به بندگان و مردم شریف این استان را فراهم آوریم.                                                         حاجی محمد تکلوزاده                                                           معاون برنامه ریزی  در ادبیات برنامه ریزی تصمیم گیری های متمرکز و از بالا به پائین بواسطه ساختارهای حاکم بر کشورهای در حال توسعه ، همواره با دغدغه های اساسی تحت عنوان عدم شناخت کافی و ملموس دست اندرکاران و تصمیم گیران در سطح ملی از واقعیت های موجود مناطق مختلف کشورها همراه بوده است، که تجلی این فرآیند در عدم تعادل های بین مناطق مختلف و بروز و ظهور مناطق محروم و حاشیه ای از این جمله اند. در دولت نهم و دهم انجام سفرهای استانی این فرصت را فراهم نمود تا استان های مختلف بتوانند مسایل و مشکلات خود را بیان نموده و با اتکای به قابلیت ها و پتانسیل های موجود در هر استان پیشنهاداتی را در هیات دولت به تصویب برسانند که در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی ، فرهنگی و امور زیر بنایی زمینه های رشد و توسعه را فراهم نماید. در سفرهای انجام شده به استان کرمان علاوه بر دستاوردهای معنوی که تجلی آن را می توان در حضور بی سابقه مردم در انتخابات و استقبال از هیات محترم دولت که به منظور تجدید پیمان با آرمان های مقدس نظام جمهوری اسلامی ایران و امام راحل(ره) در سایه رهنمودهای مقام معظم رهبری می باشد، یافت . تصویب بیش از ۷۰۰ مصوبه در سه سفر استانی هیات دولت در بخش های مخ

ابتکار ریاست محترم جمهوری در انجام سفرهای استانی و بوجود آمدن امکان ارتباط بدون واسطه با مردم و واقعیت های موجود در مناطق مختلف کشور ، نشانه کارآمدی و مردمی بودن دولت می باشد، که نتیجه آن بهبود شرایط تصمیم گیری و تدوین
برنامه های صحیح تر در راستای توسعه مناطق خواهد بود . با توجه به اهداف توسعه
اسلامی – ایرانی که مبنی بر دستورات و تعالیم دینی و ارزشی ما مسلمانان می باشد ، دولت عدالت محور و مهرورز با اتکا به پایه مردمی بودن خود علاوه بر ایجاد تحول بنیادین در ساختارهای زیر بنایی و توسعه همه جانبه استان کرمان موجب ایجاد شور و شعف و امیدواری در بین اقشارمختلف مردم و از جمله محرومین گردیده است . ایجاد ستاد توسعه جنوب استان کرمان و اختصاص اعتبارات ویژه به این امر از جمله رویکردهای اساسی محرومیت زدایی و توجه ویژه به مناطق محروم می باشد که در دستور کار این دولت قرار گرفته است. ماحصل آنچه که در سفرهای استانی ریاست محترم جمهوری به استان کرمان ایجاد شده است ، علاوه بر مصوباتی که طی این گزارش بدان پرداخته شده است ، ایجاد دلگرمی و وحدت مردم در امر مشارکت برای توسعه استان می باشد که موجبات ارتقاء سطح سرمایه اجتماعی را فراهم نموده است ، امید است در بستر این امکان بوجود آمده و با یاری و همراهی کلیه مسئولین استان و همچنین بخش خصوصی بتوانیم زمینه رشد و شکوفائی هر چه بیشتر استان و خدمت بی منت به بندگان و مردم شریف این استان را فراهم آوریم.

                                                        حاجی محمد تکلوزاده

                                                           معاون برنامه ریزی

 

در ادبیات برنامه ریزی تصمیم گیری های متمرکز و از بالا به پائین بواسطه ساختارهای حاکم بر کشورهای در حال توسعه ، همواره با دغدغه های اساسی تحت عنوان عدم شناخت کافی و ملموس دست اندرکاران و تصمیم گیران در سطح ملی از واقعیت های موجود مناطق مختلف کشورها همراه بوده است، که تجلی این فرآیند در عدم تعادل های بین مناطق مختلف و بروز و ظهور مناطق محروم و حاشیه ای از این جمله اند. در دولت نهم و دهم انجام سفرهای استانی این فرصت را فراهم نمود تا استان های مختلف بتوانند مسایل و مشکلات خود را بیان نموده و با اتکای به قابلیت ها و پتانسیل های موجود در هر استان پیشنهاداتی را در هیات دولت به تصویب برسانند که در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی ، فرهنگی و امور زیر بنایی زمینه های رشد و توسعه را فراهم نماید. در سفرهای انجام شده به استان کرمان علاوه بر دستاوردهای معنوی که تجلی آن را می توان در حضور بی سابقه مردم در انتخابات و استقبال از هیات محترم دولت که به منظور تجدید پیمان با آرمان های مقدس نظام جمهوری اسلامی ایران و امام راحل(ره) در سایه رهنمودهای مقام معظم رهبری می باشد، یافت . تصویب بیش از 700 مصوبه در سه سفر استانی هیات دولت در بخش های مختلف شامل صنعت، معدن ، کشاورزی و صنایع تبدیلی و همچنین توجه به نیازمندی های اساسی استان در زمینه توسعه ، صنعت حمل و نقل ، توسعه امور بازرگانی، ایجاد  زیر ساختهای مختلف توسعه از قبیل راه ، راه آهن ، تامین آب شهری ، توسعه آموزش عالی و بهداشت و درمان و ... نام برد . امید است با اتکال به خداوند منان و تلاش و همت کلیه مسئولین و مدیران استان و نمایندگان محترم مردم در مجلس شورای اسلامی بتوانیم با اجرای مصوبات مذکور شاهد رشد و شکوفائی آن بیش از پیش باشیم .

                                                                   

                                                                            جعفر رودری

                                                                 مدیر کل برنامه ریزی و بودجه

 

 

 


منبع :
بازدید : ۱۶۹۲


مطالب مرتبط با این موضوع :