مکان فعلی :
اخبار :

۱۳۸۷/۰۴/۱۵

گویش و لهجه

وجود پیشینه تاریخی،غنای فرهنگی و حضور اقوام و گروههای متنوع و گسترۀ جغرافیایی این دیار ، تنوع زیادی در لهجه و گویش محلی شهرستانها ایجاد نموده است.فراگیر شدن رسانه های جمعی و مهاجرت های درون شهری و برون شهری و کم رنگ شدن ارزش ها و هنجارهای محلی در بین جوانان ، از جمله عواملی است که نابودی گویش های محلی را بدنبال داشته است و خوشبختانه چندی است مرکز کرمان شناسی با حمایت از مؤلفین و نشر دهها کتاب در زمینه های مختلف مربوط به گویش گامهای مؤثری در زمینه احیا گویش ها و لهجه های استان برداشته است. منبع:کتاب "کرمان در یک نگاه" -انتشارات کرمان شناسی  

وجود پیشینه تاریخی،غنای فرهنگی و حضور اقوام و گروههای متنوع و گسترۀ جغرافیایی این دیار ، تنوع زیادی در لهجه و گویش محلی شهرستانها ایجاد نموده است.فراگیر شدن رسانه های جمعی و مهاجرت های درون شهری و برون شهری و کم رنگ شدن ارزش ها و هنجارهای محلی در بین جوانان ، از جمله عواملی است که نابودی گویش های محلی را بدنبال داشته است و خوشبختانه چندی است مرکز کرمان شناسی با حمایت از مؤلفین و نشر دهها کتاب در زمینه های مختلف مربوط به گویش گامهای مؤثری در زمینه احیا گویش ها و لهجه های استان برداشته است.

منبع:کتاب "کرمان در یک نگاه" -انتشارات کرمان شناسی

 منبع :
بازدید : ۲۰۱۰


مطالب مرتبط با این موضوع :