مکان فعلی :

اخبار برگزیده:

نفرات برتر مسابقه افغانستان شناسی

اسامی نفرات برتر مسابقه افغانستان شناسی که در تاریخ 95/10/14 با حضور حدود  200 نفر از دانش آموزان و دانشجویان افغانستانی در کرمان برگزار گردید به شرح ذیل اعلام می گردد:

                    

آخرین اخبار
              
   کل : ۱۰  نمایش ۱ الی ۵   ۱ ۲