مکان فعلی :

اخبار برگزیده:

آموزش والیبال ویزه بانوان

این دوره  آموزشی ویژه بانوان علاقمند به ورزش والیبال با همکاری دفتر فرعی کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان و اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری کرمان با حضور تعدادی از دختران اتباع افغانستانی دارای مدرک اقامتی معتبر مقیم استان کرمان، از تاریخ 94/08/10 توسط هیات والیبال استان و در شهرستانهای کرمان ، بردسیر و رفسنجان  جهت ایجاد شادی ،نشاط و سلامتی اتباع موصوف انجام می پذیرد.


آخرین اخبار
              
   کل : ۱۰  نمایش ۱ الی ۵   ۱ ۲