مکان فعلی :

اخبار برگزیده:

طرح آموزش تسهیلگران بخش خانواده

این طرح با همکاری دفتر فرعی کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان و اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری کرمان و آموزش سرفصلهای آسیب شناسی خانواده ، تربیت فرزند، روانشناسی خانواده ، روابط سالم زوجین ،مشاوره قبل از ازدواج و اخلاق فردی ، اجتماعی و اداری توسط کلینیک مدد کاری اجتماعی مهر پویان به تعداد30 نفر از دانشجویان اتباع با عنوان تسهیلگر از تاریخ 94/07/11 به مدت 7 روز و مجموع 28 ساعت و با هدف انتقال این مهارتها توسط تسهیلگران به خانواده های اتباع افغانستانی دارای مدرک اقامتی معتبر مقیم استان کرمان جهت ارتقاء سطح فرهنگی و آموزشی اتباع موصوف انجام می پذیرد.

 


آخرین اخبار
              
   کل : ۱۰  نمایش ۱ الی ۵   ۱ ۲