مکان فعلی :

اخبار برگزیده:

طرح آموزش تسهیلگران بخش کودک

این طرح با همکاری دفتر فرعی کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان و اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری کرمان و آموزش سرفصلهای قصه گویی ، نمایش خلاق و بازی های فکری توسط اداره کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به تعداد12  نفر از دانشجویان اتباع با عنوان تسهیلگر از تاریخ 94/07/04 به مدت 4 روز و مجموع 16 ساعت و با هدف انتقال این مهارتها توسط تسهیلگران به کودکان اتباع افغانستانی دارای مدرک اقامتی معتبر مقیم استان کرمان جهت ارتقاء سطح آموزشی اتباع موصوف انجام می پذیرد.

 آخرین اخبار
              
   کل : ۱۰  نمایش ۱ الی ۵   ۱ ۲