مکان فعلی :

اخبار برگزیده:

بررسی طرح توانمند سازی جوانان و نوجوانان اتباع افغانستانی


روز سه شنبه 6 مرداد ؛ دانشجویان افغانستانی به منظور بررسی و پیشنهاد پیرامون طرح صندوق ابتکار جوانان (توانمند سازی جوانان و نوجوانان اتباع افغانستانی )که قرار است توسط کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان و اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری کرمان درطی مدت 4 ماه اجرا گردد به بحث و تبادل نظر پرداختند .

 


 

در این نشست صمیمانه که با حضور شمس الدینی مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی ؛ کوهستانی ، مسئول عملیاتی کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در کرمان و جمعی از دانشجویان برگزار گردید ؛  قرار شد طرح صندوق ابتکار جوانان با همفکری و همکاری دانشجویان درقالب چهار بخش : آموزش و خانواده ، ورزش ، هنر، بهداشت  در سطح استان کرمان برگزار گردد .

آخرین اخبار
              
   کل : ۱۰  نمایش ۱ الی ۵   ۱ ۲